NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG CƠ QUAN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2024
Cập nhật : 21:57 Thứ hai, 31/7/2023
Lượt đọc: 2048

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 18/7/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Bổ khuyết nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2023 trên địa bàn thành phố

Số/Ký hiệu: 28/NQ-HĐNDNgày ban hành: 18/7/2023
Ngày hiệu lực: 18/7/2023

Tin cùng chuyên mục