Có 9 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2024

(Tải File đính kèm)

36/NQ-HĐNDHội đồng nhân dân thành phốNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng19-12-2023
2 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố về Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về "Việc thực hiện các quy định, cơ chế, chính sách trong quản lý, phát triển công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng"

(Tải File đính kèm)

38/NQ-HĐNDHội đồng nhân dân thành phốNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng15-12-2023
3 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 18/7/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Bổ khuyết nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2023 trên địa bàn thành phố

(Tải File đính kèm)

28/NQ-HĐNDHội đồng nhân dân thành phốNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng31-07-2023
4 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 18/7/2023 của Hội động nhân dân thành phố về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về " Việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố"

(Tải File đính kèm)

15/NQ-HĐNDHội đồng nhân dân thành phốNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng28-07-2023
5 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 18/7/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố về Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về " Việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố"

(Tải File đính kèm)

15/NQ-HĐNDHội đồng nhân dân thành phốNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng28-07-2023
6 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 18/7/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVI, giai đoạn 2024-2026

(Tải File đính kèm)

29/NQ-HĐNDHội đồng nhân dân thành phốNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng26-07-2023
7 Nghị quyết 14/NQ-HĐND ngày 18/7/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố về Chương trình giám sát năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026

(Tải File đính kèm)

14/NQ-HĐNDHội đồng nhân dân thành phốNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng26-07-2023
8 Nghị quyết 14/NQ-HĐND ngày 18/7/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng về Chương trình giám sát năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026

(Tải File đính kèm)

14/NQ-HĐNDHội đồng nhân dân thành phốNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng26-07-2023
9 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 18/7/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng Ban hành Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVI, giai đoạn 2024-2026

(Tải File đính kèm)

29/NQ-HĐNDHội đồng nhân dân thành phốNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng26-07-2023