CHUYỂN ĐỔI SỐ THÚC ĐẨY CƠ HỘI HỌC TẬP, LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM, XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP CHO NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ * DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN, BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIÚP TIẾT KIỆM THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ CHO NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP * NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIX CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC, ĐẠI HỘI XV CÔNG ĐOÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG, ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023 - 2028 *

Có 8 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Dừng hoạt động đối với Trung tâm ngoại ngữ, tin học Việt Mỹ

(Tải File đính kèm)

290/QĐ-SGDĐTTrung tâm ngoại ngữ, tin học 28-02-2023
2 Cho phép hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa đối với Trung tâm âm nhạc Đức Phúc

(Tải File đính kèm)

284/QĐ-SGDĐTTrung tâm ngoại ngữ, tin học 28-02-2023
3 Quyết định về việc tiếp tục cho phép hoạt động tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ đối với Trung tâm ngoại ngữ Hoàng Linh

(Tải File đính kèm)

267/QĐ-SGDĐTTrung tâm ngoại ngữ, tin học 22-02-2023
4 Quyết định về việc cho phép hoạt động tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ đối với Trung tâm ngoại ngữ Hà Chang

(Tải File đính kèm)

266/QĐ-SGDĐTTrung tâm ngoại ngữ, tin học 22-02-2023
5 Quyết định về việc tiếp tục cho phép hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa đối với Trung tâm đào tạo kỹ năng tư duy Mathnasium Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

261/QĐ-SGDĐTTrung tâm ngoại ngữ, tin học 22-02-2023
6 Quyết định về việc cho phép hoạt động tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ đối với Trung tâm ngoại ngữ Ipas

(Tải File đính kèm)

260/QĐ-SGDĐTTrung tâm ngoại ngữ, tin học 22-02-2023
7 Sở GD&ĐT Hải Phòng tổ chức Hội nghị đối thoại với các Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

(Tải File đính kèm)

339/SGDĐT-GDTX&ĐHTrung tâm ngoại ngữ, tin học 14-02-2023
8 Tiếp tục cho phép hoạt động tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ đối với Trung tâm ngoại ngữ London Eye

(Tải File đính kèm)

224/QĐ-SGDĐTTrung tâm ngoại ngữ, tin học 11-02-2023