NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG CƠ QUAN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2024
Cập nhật : 16:56 Thứ tư, 26/7/2023
Lượt đọc: 1900

Nghị quyết 02/2023/NQ-HĐND ngày 18/7/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố về Xây dựng nông thôn mới thành phố Hải Phòng giai ddianj 2021-2025

Số/Ký hiệu: 02/2023/NQ-HĐNDNgày ban hành: 18/7/2023
Ngày hiệu lực: 18/7/2023

Tin cùng chuyên mục