NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG CƠ QUAN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2024
Cập nhật : 21:23 Thứ hai, 4/12/2023
Lượt đọc: 388

Quyết định 46/2023/QĐ-UBND ngày 04/12/2023 của UBND thành phố Ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Số/Ký hiệu: 46/2023/QĐ-UBNDNgày ban hành: 4/12/2023
Ngày hiệu lực: 30/11/2023

Tin cùng chuyên mục