Có 20 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Miễn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2024

(Tải File đính kèm)

2358/BGDĐT-QLCLBộ Giáo dục và Đào tạoNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng24-05-2024
2 Phê duyệt Kế hoạch điều chuyển nhiệm vụ thực hiện tử năm 2023 sang năm 2024 và sửa đổi nhiệm vụ tại Quyết định số 669/QĐ-BGDĐT ngày 28/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

(Tải File đính kèm)

1309/QĐ-BGDĐTBộ Giáo dục và Đào tạoNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng03-05-2024
3 Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 đối với các trường Trung học phổ thông, Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú trên địa bàn thành phố

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

472/QĐ-SGDĐTBộ Giáo dục và Đào tạoNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng27-04-2024
4 Giới thiệu chữ ký Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi

(Tải File đính kèm)

1066/BGDĐT-VPBộ Giáo dục và Đào tạoNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng12-03-2024
5 Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung học phổ thông

(Tải File đính kèm)

2003/QĐ-BGDĐTBộ Giáo dục và Đào tạo 11-07-2023
6 Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung học cơ sở

(Tải File đính kèm)

2002/QĐ-BGDĐTBộ Giáo dục và Đào tạo 11-07-2023
7 Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học

(Tải File đính kèm)

2001/QĐ-BGDĐTBộ Giáo dục và Đào tạo 11-07-2023
8 Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non

(Tải File đính kèm)

2000/QĐ-BGDĐTBộ Giáo dục và Đào tạo 11-07-2023
9 Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" năm 2023

(Tải File đính kèm)

1035/KH-BGDĐTBộ Giáo dục và Đào tạo 22-06-2023
10 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Văn bản về việc sử dụng chứng chỉ để miễn thi bài thi ngoại ngữ trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

(Tải File đính kèm)

999/QLCL-QLVBCCBộ Giáo dục và Đào tạo 15-06-2023
11 Hải Phòng: 08 học sinh (07 em dự Kỳ thi chọn đội tuyển QG dự Olympic quốc tế, 01 em thi Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2023) được miễn thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

2Bộ Giáo dục và Đào tạo 30-05-2023
12 Quyết định Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện Nghị quyết số 152/NQ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

(Tải File đính kèm)

1273/QĐ-BGDĐTBộ Giáo dục và Đào tạo 09-05-2023
13 Quyết định Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 23/11/2022 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

(Tải File đính kèm)

1274/QĐ-BGDĐTBộ Giáo dục và Đào tạo 09-05-2023
14 Bộ GD&ĐT ban hành Văn bản về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học

(Tải File đính kèm)

1687/BGDĐT-GDTCBộ Giáo dục và Đào tạo 20-04-2023
15 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023

(Tải File đính kèm)

06/2023/TT-BGDĐTBộ Giáo dục và Đào tạo 28-03-2023
12