MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI - MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024

Có 50 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Quyết định UBND thành phố về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

(Tải File đính kèm)

63/QĐ-UBNDLĩnh vực khácNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng18-01-2024
2 Quyết định của UBND thành phố về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

(Tải File đính kèm)

41611/QĐ-UBND Lĩnh vực khácNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng16-01-2024
3 Quyết định của UBND thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hợp tác quốc tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

4729/QĐ-UBNDLĩnh vực khácNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng12-01-2024
4 Quyết định của UBND thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực y tế dự phòng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

4601/QĐ-UBNDLĩnh vực khácNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng27-12-2023
5 Quyết định số 4194/QĐ-UBND ngày 05/12/2023 của UBND thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

4194/QĐ-UBNDLĩnh vực khácNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng18-12-2023
6 UBND thành phố ban hành Quyết định Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Trẻ em thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở lao động- Thương binh và Xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

4213/QĐ-UBNDLĩnh vực khácNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng18-12-2023
7 UBND thành phố ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vự nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

3725/QÐ-UBNDLĩnh vực khác 15-11-2023
8 UBND thành phố ban hành Quyết định Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

3642/QĐ-UBNDLĩnh vực khác 13-11-2023
9 UBND thành phố ban hành Quyết định về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

3638/QĐ-UBNDLĩnh vực khác 13-11-2023
10 UBND thành phố ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, đính chính lĩnh vực khoáng sản, tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

(Tải File đính kèm)

3394/QĐ-UBNDLĩnh vực khác 02-11-2023
11 UBND thành phố ban hành Quyết định Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực lao động thương binh xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

3392/QĐ-UBNDLĩnh vực khác 27-10-2023
12 UBND thành phố ban hành Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức phí khám bệnh, chữa bệnh theo thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 30/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

3190/QĐ-UBNDLĩnh vực khác 19-10-2023
13 UBND thành phố ban hành Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

3126/QĐ-UBNDLĩnh vực khác 06-10-2023
14 Công bố danh mục thủ thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

3091/QĐ-UBNDLĩnh vực khác 04-10-2023
15 UBND thành phố ban hành Quyết định Công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

2803/QĐ-UBNDLĩnh vực khác 20-09-2023
1234