CHUYỂN ĐỔI SỐ THÚC ĐẨY CƠ HỘI HỌC TẬP, LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM, XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP CHO NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ * DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN, BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIÚP TIẾT KIỆM THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ CHO NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP * NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIX CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC, ĐẠI HỘI XV CÔNG ĐOÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG, ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023 - 2028 *

Có 28 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Quyết định của UBND thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

1182/QĐ-UBNDLĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 09-05-2023
2 UBND thành phố ban hành Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

915/QĐ-UBNDLĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 11-04-2023
3 Quyết định của UBND thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

915/QĐ-UBNDLĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 10-04-2023
4 UBND thành phố ban hành Quyết định về việc cấp Bằng công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5), (Tải File đính kèm thứ 6), (Tải File đính kèm thứ 7), (Tải File đính kèm thứ 8)

287/QĐ-UBNDLĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 03-02-2023
5 Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định Phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ

(Tải File đính kèm)

1015/QĐ-TTgLĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 12-09-2022
6 Sở GD&ĐT: Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 06/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

(Tải File đính kèm)

2594/QGDĐT-VPLĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 16-08-2022
7 Văn bản của Sở GD&ĐT về việc thực hiện các quy định về công tác quản lý kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

(Tải File đính kèm)

2592/SGDĐT-VPLĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 16-08-2022
8 Quyết định Số 793/QĐ-TTg ngày 06/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

(Tải File đính kèm)

793/QĐ-TTgLĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 07-07-2022
9 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo

(Tải File đính kèm)

09/KH-SGDĐTLĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 25-01-2022
10 Sở GD&ĐT: Công văn về việc công khai thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo

(Tải File đính kèm)

118/SGDĐT-VPLĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 18-01-2022
11 Sở GD&ĐT: Danh mục nội dung thủ tục hành chính

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4)

 Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 18-01-2022
12 Sở GD&ĐT: Tờ trình về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hoá; danh mục thủ tục hành chính được bãi bỏ lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

113/TTr-SGDĐTLĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 18-01-2022
13 Sở GD&ĐT: Về việc tăng cường tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và dịch vụ bưu chính công ích.

(Tải File đính kèm)

55/SGDĐTLĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 11-01-2022
14 Sở GD&ĐT: Địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị, số điện thoại đường dây nóng về thủ tục hành chính của sở giáo dục và đào tạo hải phòng

(Tải File đính kèm)

.Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 15-12-2021
15 Quyết định 878/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục và đào tạo

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5)

Quyết định 878/QĐ-UBNDLĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 12-07-2021
12