CHUYỂN ĐỔI SỐ THÚC ĐẨY CƠ HỘI HỌC TẬP, LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM, XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP CHO NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ * DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN, BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIÚP TIẾT KIỆM THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ CHO NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP * NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIX CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC, ĐẠI HỘI XV CÔNG ĐOÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG, ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023 - 2028 *

Có 126 thủ tục hành chính được tìm thấy


SttCấp độLĩnh VựcSố hồ sơTên thủ tục hành chínhThẩm quyền giải quyếtNgày đăng
1 Một Phần Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác2.001810 Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) (Xem chi tiết) ubnd cấp xã19-04-2023
2 Một Phần Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác1.004485 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (Xem chi tiết) ubnd cấp xã19-04-2023
3 Một Phần Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác1.004443 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại (Xem chi tiết) ubnd cấp xã19-04-2023
4 Một Phần Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác1.004492 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (Xem chi tiết) ubnd cấp xã19-04-2023
5 Một Phần Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác1.004441 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học (Xem chi tiết) ubnd cấp xã19-04-2023
6 Một Phần Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân1.008951 Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp (Xem chi tiết) ubnd cấp huyện19-04-2023
7 Một Phần Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân1.008950 Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp (Xem chi tiết) ubnd cấp huyện19-04-2023
8 Một Phần Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân1.001622 Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo (Xem chi tiết) ubnd cấp huyện19-04-2023
9 Một Phần Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân1.003702 Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người (Xem chi tiết) ubnd cấp huyện19-04-2023
10 Một Phần Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân1.004438 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn (Xem chi tiết) ubnd cấp huyện19-04-2023
11 Một Phần Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân1.008725 Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận (Xem chi tiết) ubnd cấp huyện19-04-2023
12 Một Phần Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân1.008724 Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận (Xem chi tiết) ubnd cấp huyện19-04-2023
13 Một Phần Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân1.005097 Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã (Xem chi tiết) ubnd cấp huyện19-04-2023
14 Một Phần Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân1.005106 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (Xem chi tiết) ubnd cấp huyện19-04-2023
15 Một Phần Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác1.004440 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại (Xem chi tiết) ubnd cấp huyện19-04-2023
123456789