CHUYỂN ĐỔI SỐ THÚC ĐẨY CƠ HỘI HỌC TẬP, LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM, XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP CHO NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ * DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN, BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIÚP TIẾT KIỆM THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ CHO NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP * NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIX CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC, ĐẠI HỘI XV CÔNG ĐOÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG, ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023 - 2028 *

Có 41 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Tiếp tục thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025

(Tải File đính kèm)

279/SGDĐT-VPĐiều hành-Chỉ đạo 07-02-2023
2 Công khai thông tin cơ sở Giáo dục mầm non ngoài công lập năm 2022 thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5), (Tải File đính kèm thứ 6), (Tải File đính kèm thứ 7), (Tải File đính kèm thứ 8), (Tải File đính kèm thứ 9), (Tải File đính kèm thứ 10), (Tải File đính kèm thứ 11), (Tải File đính kèm thứ 12), (Tải File đính kèm thứ 13)

 Điều hành-Chỉ đạo 09-01-2023
3 Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố quyết định phê duyệt danh sách bổ sung các trường hợp áp dụng biện pháp cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố (đợt 4)

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

96/QĐ-BCĐĐiều hành-Chỉ đạo 05-12-2022
4 UBND thành phố ban hành Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thái khí các-bon và khí mê-tan của ngành giao thông vân tải

(Tải File đính kèm)

3962/QĐ-UBNDĐiều hành-Chỉ đạo 28-11-2022
5 UBND thành phố ban hành Quyết định về việc bổ sung danh sách tên đặt tại Đề án Ngân hàng tên đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

3808/QĐ-UBNDĐiều hành-Chỉ đạo 22-11-2022
6 UBND thành phố ban hành Quyết định Phê duyệt Đề án nuôi trồng thủy sản lồng bè trên vịnh thuộc quần đảo Cát Bà

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

3876/QĐ-UBNDĐiều hành-Chỉ đạo 21-11-2022
7 Kết luận của Hội nghị Thành ủy lần thứ 9, khóa XVI

(Tải File đính kèm)

208-KL/TUĐiều hành-Chỉ đạo 31-10-2022
8 Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố ban hành Quyết định Phê duyệt danh sách bổ sung các trường hợp áp dụng biện pháp cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố (Đợt 2)

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

80/QĐ-BCĐĐiều hành-Chỉ đạo 18-10-2022
9 Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố ban hành Quyết định Phê duyệt danh sách bổ sung các trường hợp áp dụng biện pháp cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố (Đợt 1)

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

81/QĐ-BCĐĐiều hành-Chỉ đạo 17-10-2022
10 UBND thành phố bàn hành Quyết định về việc kiện toàn Quỹ Phòng chống thiên tai thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

3481/QĐ-UBNDĐiều hành-Chỉ đạo 17-10-2022
11 Quyết định của UBND thành phố về việc công nhận chợ kiểu mẫu đạt chuẩn về phòng cháy, chữa cháy và Khu chung cư, Tổ dân phố, Nhà tập thể an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2022

(Tải File đính kèm)

3432/QĐ-UBNDĐiều hành-Chỉ đạo 17-10-2022
12 Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố ban hành quyết định Phê duyệt danh sách các trường hợp bị áp dụng biện pháp cách ly y tế (đợt 118)

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

79/QĐ-BCĐĐiều hành-Chỉ đạo 14-10-2022
13 Quyết định của UBND thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2018 và Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố

(Tải File đính kèm)

57/2022/QĐ-UBNDĐiều hành-Chỉ đạo 14-10-2022
14 UBND thành phố ban hành Văn bản về việc tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá

(Tải File đính kèm)

5153/UBND-TC3Điều hành-Chỉ đạo 23-09-2022
15 Văn bản của UBND thành phố về việc triển khai thực hiện Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ôi nhiễm môi trường

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

5036/UBND-MTĐiều hành-Chỉ đạo 11-09-2022
123