Có 110 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Kết luận của Thường trực HĐND thành phố về kết quả giám sát chuyên đề về việc hoàn thiện các tiêu chí, tiêu chuẩn phân loại đô thị, trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị để thành lập thành phố thuộc thành phố tại huyện Thủy Nguyên và thành lập đơn vị hành chính tại huyện An Dương

(Tải File đính kèm)

43/TB-HĐNDỦy ban nhân dân thành phốNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng10-07-2024
2 UBND thành phố bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch COVID-19 do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành

(Tải File đính kèm)

1854/QĐ-UBNDỦy ban nhân dân thành phốNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng05-06-2024
3 Chỉ thị của UBND thành phố về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024; Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

06/CT-UBNDỦy ban nhân dân thành phốNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng23-05-2024
4 UBND thành phố ban hành Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án ''''Nâng cao năng lực hệ thống y tế công lập thành phố Hải Phòng đến năm 2030"

(Tải File đính kèm)

976/QĐ-UBNDỦy ban nhân dân thành phốNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng01-04-2024
5 UBND thành phố ban hành Quy chế phối hợp tạm thời tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Hải Phòng qua Tổng đài 1022

(Tải File đính kèm)

587/QĐ-UBNDỦy ban nhân dân thành phốNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng05-03-2024
6 UBND thành phố ban hành Quyết định về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của thành phố Hải Phòng kỳ 2019-2023 (đến hết ngày 31/12/2023)

(Tải File đính kèm)

561/QĐ-UBNDỦy ban nhân dân thành phốNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng05-03-2024
7 UBND thành phố Công bố hiện trạng rừng thành phố Hải Phòng năm 2023

(Tải File đính kèm)

56/QĐ-UBNDỦy ban nhân dân thành phốNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng04-03-2024
8 UBND thành phố ban hành Quyết định về việc ban hành Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

545/QĐ-UBNDỦy ban nhân dân thành phốNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng28-02-2024
9 UBND thành phố ban hành Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

508/QĐ-UBNDỦy ban nhân dân thành phốNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng23-02-2024
10 UBND thành phố ban hành Quyết định Phê duyệt Kế hoạch công tác Phòng không nhân dân và hoạt động của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân thành phố năm 2024

(Tải File đính kèm)

13/QĐ-BCĐỦy ban nhân dân thành phốNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng02-02-2024
11 UBND thành phố ban hành Quyết định về việc kiện toàn thành viên Ban An toàn giao thông thành phố

(Tải File đính kèm)

331/QĐ-UBNDỦy ban nhân dân thành phốNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng01-02-2024
12 Báo cáo kết quả rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng năm 2023

(Tải File đính kèm)

526/BC-UBNDỦy ban nhân dân thành phốNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng19-01-2024
13 UBND thành phố ban hành Quyết định về việc cử người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

210/QĐ-UBNDỦy ban nhân dân thành phốNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng19-01-2024
14 Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch số 291/KH-UBND ngày 22/12/2020 của UBND thành phố về phát triển thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025

(Tải File đính kèm)

737/BC-STCỦy ban nhân dân thành phốNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng22-12-2023
15 Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 về việc Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Y tế - Dân số trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

52/NQ-HĐNDỦy ban nhân dân thành phốNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng15-12-2023
12345678