Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Giáo Dục và Đào Tạo Thành Phố Hải Phòng

Có 26 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 UBND thành phố ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2023

(Tải File đính kèm)

02/CT-UBNDChiến lược, quy hoạch, kế hoạch 31-01-2023
2 UBND thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

13/KH-UBNDChiến lược, quy hoạch, kế hoạch 13-01-2023
3 UBND thành phố ban hành Kế hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

(Tải File đính kèm)

11/KH-UBNDChiến lược, quy hoạch, kế hoạch 13-01-2023
4 UBND thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 07/4/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác quản lý, phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

(Tải File đính kèm)

278/KH-UBNDChiến lược, quy hoạch, kế hoạch 07-12-2022
5 UBND thành phố ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa của thành phố Hải Phòng đến năm 2030

(Tải File đính kèm)

274/KH-UBNDChiến lược, quy hoạch, kế hoạch 07-12-2022
6 UBND thành phố ban hành Đề án Quy định khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

13/DA-UBNDChiến lược, quy hoạch, kế hoạch 19-11-2022
7 UBND thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 19/10/2017 về phát triển công nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

(Tải File đính kèm)

245/KH-UBNDChiến lược, quy hoạch, kế hoạch 24-10-2022
8 Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2023

(Tải File đính kèm)

23/KH-HĐNDChiến lược, quy hoạch, kế hoạch 18-10-2022
9 UBND thành phố ban hành Quyết định về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ xây dựng Đề án tổ chức chính quyền đô thị thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

3443/QĐ-UBNDChiến lược, quy hoạch, kế hoạch 17-10-2022
10 UBND thành phố ban hành Kế hoạch Tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

239/KH-UBNDChiến lược, quy hoạch, kế hoạch 17-10-2022
11 UBND thành phố ban hành Kế hoạch triển khai Ngày Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng năm 2022

(Tải File đính kèm)

234/KH-UBNDChiến lược, quy hoạch, kế hoạch 05-10-2022
12 UBND thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

(Tải File đính kèm)

233/KH-UBNDChiến lược, quy hoạch, kế hoạch 03-10-2022
13 UBND thành phố ban hành Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

223/KH-UBNDChiến lược, quy hoạch, kế hoạch 16-09-2022
14 UBND thành phố ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050 và Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị COP26 trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

222/KH-UBNDChiến lược, quy hoạch, kế hoạch 15-09-2022
15 UBND thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

215/KH-UBNDChiến lược, quy hoạch, kế hoạch 11-09-2022
12