NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG CƠ QUAN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2024
Cập nhật : 16:52 Thứ tư, 26/7/2023
Lượt đọc: 1822

Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND ngày 18/7/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc ban hành danh mục chi tiết dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Số/Ký hiệu: 03/2023/NQ-HĐNDNgày ban hành: 18/7/2023
Ngày hiệu lực: 18/7/2023

Tin cùng chuyên mục