MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI - MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HẢI PHÒNG

ĐT: 02253.842.445  - Fax: 382379

Email cơ quan: sogddt@haiphong.gov.vn
Email tiếp dân: tiepdan_sogddt@haiphong.gov.vn
Địa chỉ: Số 37 Minh Khai - Quận Hồng Bàng - Thành phố Hải Phòng