CHUYỂN ĐỔI SỐ THÚC ĐẨY CƠ HỘI HỌC TẬP, LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM, XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP CHO NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ * DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN, BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIÚP TIẾT KIỆM THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ CHO NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP * NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIX CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC, ĐẠI HỘI XV CÔNG ĐOÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG, ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023 - 2028 *

Có 47 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 và triển khai một số nhiệm vụ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5), (Tải File đính kèm thứ 6), (Tải File đính kèm thứ 7), (Tải File đính kèm thứ 8), (Tải File đính kèm thứ 9), (Tải File đính kèm thứ 10), (Tải File đính kèm thứ 11)

2347/SGDĐT-VPLĩnh vực khác 30-08-2023
2 Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND ngày 16/8/2023 của UBND thành phố về Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2030

(Tải File đính kèm)

30/2023/QĐ-UBNDLĩnh vực khác 17-08-2023
3 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 18/7/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Bổ khuyết nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2023 trên địa bàn thành phố

(Tải File đính kèm)

28/NQ-HĐNDLĩnh vực khác 31-07-2023
4 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 18/7/2023 của Hội động nhân dân thành phố về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về " Việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố"

(Tải File đính kèm)

15/NQ-HĐNDLĩnh vực khác 28-07-2023
5 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 18/7/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVI, giai đoạn 2024-2026

(Tải File đính kèm)

29/NQ-HĐNDLĩnh vực khác 26-07-2023
6 Nghị quyết 02/2023/NQ-HĐND ngày 18/7/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố về Xây dựng nông thôn mới thành phố Hải Phòng giai ddianj 2021-2025

(Tải File đính kèm)

02/2023/NQ-HĐNDLĩnh vực khác 26-07-2023
7 Nghị quyết 14/NQ-HĐND ngày 18/7/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố về Chương trình giám sát năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026

(Tải File đính kèm)

14/NQ-HĐNDLĩnh vực khác 26-07-2023
8 Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND ngày 18/7/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc ban hành danh mục chi tiết dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

03/2023/NQ-HĐNDLĩnh vực khác 26-07-2023
9 Nghị quyết 21/NQ-HĐND ngày 18/7/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố về Nhiệm vụ Điều hỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải đến năm 2045

(Tải File đính kèm)

21/NQ-HĐNDLĩnh vực khác 26-07-2023
10 Nghị quyết 19/NQ-HĐND ngày 18/7/2023 của UBND thành phố Hải Phòng về Dự kiến Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2024

(Tải File đính kèm)

19/NQ-HĐNDLĩnh vực khác 26-07-2023
11 Thông tư số 10/2023/TT-BNV ngày 26/6/2023 của Bộ Nội Vụ về Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trân Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

(Tải File đính kèm)

10/2023/TT-BNVLĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 26-07-2023
12 Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm hành chính về thủy lợi, đê điều trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

22/2023/QĐ-UBNDLĩnh vực khác 21-07-2023
13 Quyết định bãi bỏ Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2020 của UBND thành phố ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai

(Tải File đính kèm)

18/2023/QĐ-UBNDLĩnh vực khác 20-07-2023
14 UBND thành phố ban hành Quyết định quy định giá bán buôn, bán lẻ nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

21/2023/QĐ-UBNDLĩnh vực khác 19-07-2023
15 Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định phê duyệt Đề án đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công, giai đoạn 2023-2030

(Tải File đính kèm)

2034/QĐ-BGDĐTLĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 18-07-2023
1234