CHUYỂN ĐỔI SỐ THÚC ĐẨY CƠ HỘI HỌC TẬP, LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM, XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP CHO NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ * DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN, BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIÚP TIẾT KIỆM THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ CHO NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP * NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIX CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC, ĐẠI HỘI XV CÔNG ĐOÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG, ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023 - 2028 *

Có 18 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Sở GD&ĐT Hải Phòng tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến thực hiện thi hành Luật Tiếp cận thông tin trong ngành giáo dục

(Tải File đính kèm)

390/SGDĐT-VPLuật tiếp cận thông tin 17-02-2023
2 Sở GD&ĐT ban hành Kế hoạch Triển khai công tác đối ngoại giai đoạn 2022-2023 và các năm tiếp theo của Ngành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

08/9/2022Luật tiếp cận thông tin 12-09-2022
3 Quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026

(Tải File đính kèm)

19/QĐ-HĐNDLuật tiếp cận thông tin 09-09-2022
4 Báo cáo của UBND thành phố về Kế quả thực hiện năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

(Tải File đính kèm)

250/BC-UBNDLuật tiếp cận thông tin 08-09-2022
5 Quyết định của UBND thành phố về việc Phê duyệt Đề án Chuyển đổi nghề khai thác thủy sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2025

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

06/9/2022Luật tiếp cận thông tin 08-09-2022
6 Kế hoạch của UBND thành phố về việc thực hiện Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030" trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

163/KH-UBNDLuật tiếp cận thông tin 30-08-2022
7 Báo cáo của UBND thành phố về Tình hình thực hiện kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2022

(Tải File đính kèm)

221/BC-UBNDLuật tiếp cận thông tin 01-08-2022
8 Quyết định của UBND thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hải Phòng năm 2022

(Tải File đính kèm)

2455/QĐ-UBNDLuật tiếp cận thông tin 29-07-2022
9 Thông báo của UBND thành phố về Kết quả kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021-2026)

(Tải File đính kèm)

37/TB-UBNDLuật tiếp cận thông tin 28-07-2022
10 Quyết định của UBND thành phố về việc xếp loại công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2021

(Tải File đính kèm)

2432/QĐ-UBNDLuật tiếp cận thông tin 28-07-2022
11 Văn bản của UBND thành phố về việc thực hiện ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ về tình hình và giải pháp khắc phục thiếu hụt lao động

(Tải File đính kèm)

4521/UBND-VXLuật tiếp cận thông tin 22-07-2022
12 Kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Thực hiện công tác dân vận của chính quyền và quy chế dân chủ ở cơ sở ngành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

81/KH-SGDĐTLuật tiếp cận thông tin 21-07-2022
13 Văn bản của UBND thành phố về việc cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) của thành phố và Chỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI)

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5)

4306/UBND-KSTTHCLuật tiếp cận thông tin 08-07-2022
14 Báo cáo của UBND thành phố Đánh giá 15 năm thi hành Luật Bình đẳng giới

(Tải File đính kèm)

177/BC-UBNDLuật tiếp cận thông tin 01-07-2022
15 Kế hoạch Tuyên truyền về công tác Cải cách hành chính năm 2022

(Tải File đính kèm)

25/KH-SGDDTLuật tiếp cận thông tin 01-03-2022
12