CHUYỂN ĐỔI SỐ THÚC ĐẨY CƠ HỘI HỌC TẬP, LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM, XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP CHO NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ * DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN, BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIÚP TIẾT KIỆM THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ CHO NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP * NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIX CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC, ĐẠI HỘI XV CÔNG ĐOÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG, ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023 - 2028 *

Có 94 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 UBND thành phố ban hành Quyết định về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định các nhiệm vụ và đồ án: điều chỉnh quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh quy hoạch Cấp nước thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh quy hoạch thoát nước thải thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

(Tải File đính kèm)

3470/QĐ-UBND UBND thành phố 27-11-2023
2 UBND thành phố ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở thương mại thuộc khu đô thị mới Bắc Sông Cấm

(Tải File đính kèm)

3541/QĐ-UBNDUBND thành phố 02-11-2023
3 UBND thành phố ban hành Quyết định thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định các đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng tạ Mục III, IV, V- Phụ lục 1 ban hành kèm theo kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 16/6/2023 của Ủy ban dân thành phố

(Tải File đính kèm)

3433/QĐ-UBNDUBND thành phố 25-10-2023
4 Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thi hành pháp luật phòng, chống mại dâm tại thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

359/BC-UBNDUBND thành phố 23-10-2023
5 UBND thành phố ban hành Chỉ thị về Tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn thành phố

(Tải File đính kèm)

14/CT-UBNDUBND thành phố 18-10-2023
6 Thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định Chương trình phát triển đô thị thành phố Hải Phòng định hướng đến tầm nhìn đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

(Tải File đính kèm)

3105/QĐ-UBNDUBND thành phố 09-10-2023
7 UBND thành phố ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thụ mới tại xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên

(Tải File đính kèm)

3148/QĐ-UBNDUBND thành phố 09-10-2023
8 UBND thành phố ban hành Quyết định Kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thành phố

(Tải File đính kèm)

2800/QĐ-UBNDUBND thành phố 18-09-2023
9 UBND thành phố ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 13/9/2023 về việc tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

(Tải File đính kèm)

12/CT-UBNDUBND thành phố 13-09-2023
10 Kế hoạch duy trì, cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục cụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS)n và Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) thành phố Hải Phòng năm 2023

(Tải File đính kèm)

229/KH-UBNDUBND thành phố 12-09-2023
11 UBND thành phố ban hành Quyết định về việc kiện toàn Phòng Quản lý kho lưu trữ chuyên dụng thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ để thành lập Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

2698/QĐ-UBNDUBND thành phố 08-09-2023
12 UBND thành phố ban hành Quyết định về việc kiện toàn Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Hải Phòng lần thứ tư, năm 2022 - 2023

(Tải File đính kèm)

2624/QĐ-UBNDUBND thành phố 07-09-2023
13 UBND thành phố ban hành Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh; phòng chống bệnh lao thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

2611/QĐ-UBNDUBND thành phố 01-09-2023
14 UBND thành phố ban hành Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố

(Tải File đính kèm)

2610/QĐ-UBNDUBND thành phố 01-09-2023
15 UBND thành phố ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 1623/QĐ-TTg ngày 27/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050" trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

(Tải File đính kèm)

221/KH-UBNDUBND thành phố 24-08-2023
1234567