HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI (15-22/5) - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI (22/5/1946-22/5/2023) - "HÀNH ĐỘNG SỚM – CHỦ ĐỘNG TRƯỚC THIÊN TAI"

Có 107 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 UBND thành phố ban hành Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án ''''Nâng cao năng lực hệ thống y tế công lập thành phố Hải Phòng đến năm 2030"

(Tải File đính kèm)

976/QĐ-UBNDỦy ban nhân dân thành phốNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng01-04-2024
2 UBND thành phố ban hành Quy chế phối hợp tạm thời tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Hải Phòng qua Tổng đài 1022

(Tải File đính kèm)

587/QĐ-UBNDỦy ban nhân dân thành phốNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng05-03-2024
3 UBND thành phố ban hành Quyết định về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của thành phố Hải Phòng kỳ 2019-2023 (đến hết ngày 31/12/2023)

(Tải File đính kèm)

561/QĐ-UBNDỦy ban nhân dân thành phốNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng05-03-2024
4 UBND thành phố Công bố hiện trạng rừng thành phố Hải Phòng năm 2023

(Tải File đính kèm)

56/QĐ-UBNDỦy ban nhân dân thành phốNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng04-03-2024
5 UBND thành phố ban hành Quyết định về việc ban hành Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

545/QĐ-UBNDỦy ban nhân dân thành phốNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng28-02-2024
6 UBND thành phố ban hành Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

508/QĐ-UBNDỦy ban nhân dân thành phốNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng23-02-2024
7 UBND thành phố ban hành Quyết định Phê duyệt Kế hoạch công tác Phòng không nhân dân và hoạt động của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân thành phố năm 2024

(Tải File đính kèm)

13/QĐ-BCĐỦy ban nhân dân thành phốNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng02-02-2024
8 UBND thành phố ban hành Quyết định về việc kiện toàn thành viên Ban An toàn giao thông thành phố

(Tải File đính kèm)

331/QĐ-UBNDỦy ban nhân dân thành phốNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng01-02-2024
9 Báo cáo kết quả rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng năm 2023

(Tải File đính kèm)

526/BC-UBNDỦy ban nhân dân thành phốNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng19-01-2024
10 UBND thành phố ban hành Quyết định về việc cử người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

210/QĐ-UBNDỦy ban nhân dân thành phốNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng19-01-2024
11 Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch số 291/KH-UBND ngày 22/12/2020 của UBND thành phố về phát triển thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025

(Tải File đính kèm)

737/BC-STCỦy ban nhân dân thành phốNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng22-12-2023
12 Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 về việc Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Y tế - Dân số trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

52/NQ-HĐNDỦy ban nhân dân thành phốNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng15-12-2023
13 UBND thành phố ban hành Quyết định về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định các nhiệm vụ và đồ án: điều chỉnh quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh quy hoạch Cấp nước thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh quy hoạch thoát nước thải thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

(Tải File đính kèm)

3470/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân thành phố 27-11-2023
14 UBND thành phố ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở thương mại thuộc khu đô thị mới Bắc Sông Cấm

(Tải File đính kèm)

3541/QĐ-UBNDỦy ban nhân dân thành phố 02-11-2023
15 UBND thành phố ban hành Quyết định thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định các đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng tạ Mục III, IV, V- Phụ lục 1 ban hành kèm theo kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 16/6/2023 của Ủy ban dân thành phố

(Tải File đính kèm)

3433/QĐ-UBNDỦy ban nhân dân thành phố 25-10-2023
12345678