Cập nhật : 17:52 Thứ tư, 10/7/2024
Lượt đọc: 77

Kết luận của Thường trực HĐND thành phố về kết quả giám sát chuyên đề về việc hoàn thiện các tiêu chí, tiêu chuẩn phân loại đô thị, trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị để thành lập thành phố thuộc thành phố tại huyện Thủy Nguyên và thành lập đơn vị hành chính tại huyện An Dương

Số/Ký hiệu: 43/TB-HĐNDNgày ban hành: 9/7/2024
Ngày hiệu lực: 9/7/2024

Tin cùng chuyên mục