NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG CƠ QUAN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2024
Cập nhật : 22:1 Thứ ba, 12/9/2023
Lượt đọc: 473

Kế hoạch duy trì, cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục cụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS)n và Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) thành phố Hải Phòng năm 2023

Số/Ký hiệu: 229/KH-UBNDNgày ban hành: 31/8/2023
Ngày hiệu lực: 31/8/2023

Tin cùng chuyên mục