CHUYỂN ĐỔI SỐ THÚC ĐẨY CƠ HỘI HỌC TẬP, LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM, XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP CHO NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ * DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN, BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIÚP TIẾT KIỆM THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ CHO NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP * NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIX CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC, ĐẠI HỘI XV CÔNG ĐOÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG, ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023 - 2028 *
Cập nhật : 19:6 Thứ hai, 27/11/2023
Lượt đọc: 23

UBND thành phố ban hành Quyết định về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định các nhiệm vụ và đồ án: điều chỉnh quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh quy hoạch Cấp nước thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh quy hoạch thoát nước thải thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

Số/Ký hiệu: 3470/QĐ-UBND Ngày ban hành: 27/10/2023
Ngày hiệu lực: 27/10/2023

Tin cùng chuyên mục

152