Thứ sáu, 1/10/2021, 13:54
Lượt đọc: 210

Sở GD&ĐT: Hội nghị tập huấn trực tuyến về công tác pháp chế, công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Sáng 01/10, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn trực tuyến công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục; công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2021 cho gần 420 cán bộ, giáo viên, nhân viên phụ trách tại 65 trường THPT, 14 phòng GDĐT và 5 đơn vị trực thuộc.

 Thực hiện Công văn số 1946/SGDĐT-TTr ngày 09/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hải Phòng về việc triển khai nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2021-2022; Kế hoạch số 1972/KH-SGDĐT ngày 13/9/2021 của Sở GDĐT Hải Phòng về việc tập huấn công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục; Kế hoạch số 906/KH-SGDĐT-VP ngày 29/4/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước của ngành giáo dục và đào tạo năm 2021,

(Hình ảnh buổi tập huấn ngày 01/10/2021)

Sáng 01/10, Sở GDĐT đã tổ chức tập huấn trực tuyến công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục; công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2021 cho gần 420 cán bộ, giáo viên, nhân viên phụ trách tại 65 trường THPT, 14 phòng GDĐT và 5 đơn vị trực thuộc.

Dự tạị điểm cầu Trung tâm Sở GDĐT có Lãnh đạo Sở; Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Công đoàn ngành Giáo dục Hải Phòng; Lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở; Đại diện lãnh đạo, báo cáo viên Sở Tư pháp; Cán bộ phòng PA03 - Công an thành phố.

Dự tại 46 điểm cầu thành phần: Đại diện lãnh đạo, giáo viên (nhân viên) phụ trách công tác pháp chế; lãnh đạo phụ trách công tác bí mật nhà nước, nhân viên Văn thư, lưu trữ, công nghệ thông tin của các đơn vị.

(Đại biểu dự tại điểm cầu trung tâm Sở GDĐT)

(Đ/c Bùi Văn Kiệm - Giám đốc Sở GDĐT phát biểu khai mạc)

(Đ/c Phạm Thị Nhung - Trưởng phòng xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL)

(Thượng tá Nguyễn Duy Thắng - Phó trưởng phòng PA03, Công an thành phố)

Thông qua buổi tập huấn, lãnh đạo, giáo viên (nhân viên) phụ trách công tác pháp chế; phụ trách công tác bí mật nhà nước, nhân viên Văn thư, lưu trữ, công nghệ thông tin của đơn vị sẽ được nâng cao năng lực xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục; nâng cao hiệu quả trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại các đơn vị cũng như tại Sở GDĐT.

 

Tác giả: Admin
Nguồn tin: Ngành GD&ĐT TP Hải Phòng

Tin cùng chuyên mục

98