MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI - MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024

Có 16 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung học phổ thông

(Tải File đính kèm)

2003/QĐ-BGDĐTBộ GD&ĐT 11-07-2023
2 Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung học cơ sở

(Tải File đính kèm)

2002/QĐ-BGDĐTBộ GD&ĐT 11-07-2023
3 Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học

(Tải File đính kèm)

2001/QĐ-BGDĐTBộ GD&ĐT 11-07-2023
4 Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non

(Tải File đính kèm)

2000/QĐ-BGDĐTBộ GD&ĐT 11-07-2023
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" năm 2023

(Tải File đính kèm)

1035/KH-BGDĐTBộ GD&ĐT 22-06-2023
6 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Văn bản về việc sử dụng chứng chỉ để miễn thi bài thi ngoại ngữ trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

(Tải File đính kèm)

999/QLCL-QLVBCCBộ GD&ĐT 15-06-2023
7 Hải Phòng: 08 học sinh (07 em dự Kỳ thi chọn đội tuyển QG dự Olympic quốc tế, 01 em thi Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2023) được miễn thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

2Bộ GD&ĐT 30-05-2023
8 Quyết định Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện Nghị quyết số 152/NQ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

(Tải File đính kèm)

1273/QĐ-BGDĐTBộ GD&ĐT 09-05-2023
9 Quyết định Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 23/11/2022 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

(Tải File đính kèm)

1274/QĐ-BGDĐTBộ GD&ĐT 09-05-2023
10 Bộ GD&ĐT ban hành Văn bản về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học

(Tải File đính kèm)

1687/BGDĐT-GDTCBộ GD&ĐT 20-04-2023
11 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023

(Tải File đính kèm)

06/2023/TT-BGDĐTBộ GD&ĐT 28-03-2023
12 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(Tải File đính kèm)

531/QĐ-BGDĐTBộ GD&ĐT 23-02-2023
13 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tại của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2023

(Tải File đính kèm)

100/KH-BGDĐTBộ GD&ĐT 07-02-2023
14 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định Phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa Công ty TNHH British Council (Việt Nam), Công ty TNHH Công nghệ giáo dục Đông A, Công ty cổ phần Phát triển giáo dục và đào tạo ODIN, Công ty TNHH University Access Centre Việt Nam và Hội đồng Anh (Vương quốc Anh)

(Tải File đính kèm)

3773/QĐ-BGDĐTBộ GD&ĐT 18-11-2022
15 Công điện của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chủ động ứng phó với bão Nesat

(Tải File đính kèm)

1474/CĐ-BGDĐTBộ GD&ĐT 19-10-2022
12