Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 217
  • Trong tuần: 1383
  • Tất cả: 216088
Hoạt động học CĐ "NGHỀ NGHIỆP"- Lớp 4B

TRƯỜNG MẦM NON SAO VIỆT

HOẠT ĐỘNG HỌC LỚP 4B

Chủ đề: Nghề Nghiệp

Thời gian thực hiện: 4 tuần (18/11/2019-22/12/2019)

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Ngày 18/11/2019

Lĩnh vực:PTNN

-   Tên HĐH:

Truyện

“Món quà của cô giáo”

 

Ngày 19/11/2019

- Lĩnh vực:PTNT

-   Tên HĐH:

Toán

" Gộp hai nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi  4 đếm và nói kết quả"

Ngày 20/11/2019

- Lĩnh vực:PTTM

-   Tên HĐH:

Tạo hình

Vẽ chân dung cô giáo

Ngày 21/11/2019

- Lĩnh vực:PTNT

-   Tên HĐH:

KPXH

“Cô giáo của con”

Ngày22/11/2019

- Lĩnh vực: PTTM

- Tên HĐH:

Âm nhạc

VĐMH “ Bàn tay cô giáo”

Ngày 25/11/2019

Lĩnh vực:PTNN

-   Tên HĐH:

Thơ

Quà của bố

 

Ngày 26/11/2019

Lĩnh vực:PTNT

-   Tên HĐH:

KPXH

Bố mẹ bé làm nghề gì?

Ngày 27/11/2019

Lĩnh vực:PTTM

-   Tên HĐH:

Dạy hát

Ba em là bộ đội hải quân

Ngày 28/11/2019

- Lĩnh vực:PTTC

-   Tên HĐH:

" Chuyền bắt bóng qua chân

Ngày 29/11/2019

Lĩnh vực:PTTM

-   Tên HĐH:

Tạo hình

Vẽ chú bộ đội

 

Ngày 2/12/2019

- Lĩnh vực:PTNN

-   Tên HĐH:

Văn học

Thơ “Bé làm bao nhiêu nghề”

 

Ngày 3/12/2019

- Lĩnh vực: PTNT

-   Tên HĐH:

KPXH

“ Bé thích làm nghề gì?”

Ngày 4/12/2019

- Lĩnh vực:PTTM

-   Tên HĐH:

Tạo hình

“Cắt cái áo”

 

Ngày 5/12/2019

- Lĩnh vực:PTNT

-   Tên HĐH:

Toán

" Tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 4 thành các nhóm nhỏ hơn"

Ngày 6/12/2019

- Lĩnh vực: PTTM

- Tên HĐH:

Âm nhạc

Dạy hát: “Bác đưa thư vui tính”.

 

Ngày09/12/2019

- Lĩnh vực:PTTC

-   Tên HĐH:

" Trườn theo hướng thẳng"

Ngày 10/12/2019

- Lĩnh vực:PTNT

-   Tên HĐH:

KPKH

Sản phẩm nghề nông

 

Ngày 11/12/2019

- Lĩnh vực:PTTM

-   Tên HĐH:

Tạo hình

Nặn cái liềm

Ngày 12/12/2019

- Lĩnh vực:PTNN

-   Tên HĐH:

Văn học

Truyện “Người làm vườn và các con trai”

Ngày 13/12/2019

- Lĩnh vực:PTTM

-   Tên HĐH:

VĐ theo tiết tấu chậm: " Cháu yêu cô chú công nhân",

Ngày 18/12/2019

Lĩnh vực:PTNN

-   Tên HĐH:

Truyện

“Món quà của cô giáo”

 

Ngày 19/12/2019

- Lĩnh vực:PTNT

-   Tên HĐH:

Toán

" Gộp hai nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi  4 đếm và nói kết quả"

Ngày 20/12/2019

- Lĩnh vực:PTTM

-   Tên HĐH:

Tạo hình

Vẽ chân dung cô giáo

Ngày 21/12/2019

- Lĩnh vực:PTNT

-   Tên HĐH:

KPXH

“Cô giáo của con”

Ngày22/12/2019

- Lĩnh vực: PTTM

- Tên HĐH:

Âm nhạc

VĐMH “ Bàn tay cô giáo”