MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI - MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024

Có 38 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo

(Tải File đính kèm)

95/2023/NĐ-CPLĩnh vực khácNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng06-02-2024
2 Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2024

(Tải File đính kèm)

36/NQ-HĐNDLĩnh vực khácNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng19-12-2023
3 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành kèm theo Quyết định 37/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017

(Tải File đính kèm)

54/2023/QĐ-UBNDLĩnh vực khácNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng16-12-2023
4 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố về Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về "Việc thực hiện các quy định, cơ chế, chính sách trong quản lý, phát triển công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng"

(Tải File đính kèm)

38/NQ-HĐNDLĩnh vực khácNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng15-12-2023
5 Nghị quyết về Miễn, giảm một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

13/2023/NQ-HĐNDLĩnh vực khácNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng15-12-2023
6 Quyết định 46/2023/QĐ-UBND ngày 04/12/2023 của UBND thành phố Ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

46/2023/QĐ-UBNDLĩnh vực khácNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng04-12-2023
7 Quyết định số 42/2023/QĐ-UBND ngày 10/11/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động du lịch trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 của ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

42/2023/QÐ-UBNDLĩnh vực khác 13-11-2023
8 UBND thành phố ban hành Quyết định số 38/2023/QĐ-UBND ngày 18/10/2023 Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước, đon vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố

(Tải File đính kèm)

38/2023/QĐ-UBNDLĩnh vực khác 18-10-2023
9 Quyết định số 33/2023/ QĐ-UBND ngày 29/9/2023 về việc Ban hành Quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất đối với từng loại vi phạm về đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

33/2023/QĐ-UBNDLĩnh vực khác 29-09-2023
10 Quyết định về Thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành

(Tải File đính kèm)

23/2023/QĐ-TTgLĩnh vực khác 29-09-2023
11 Phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 và triển khai một số nhiệm vụ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5), (Tải File đính kèm thứ 6), (Tải File đính kèm thứ 7), (Tải File đính kèm thứ 8), (Tải File đính kèm thứ 9), (Tải File đính kèm thứ 10), (Tải File đính kèm thứ 11)

2347/SGDĐT-VPLĩnh vực khác 30-08-2023
12 Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND ngày 16/8/2023 của UBND thành phố về Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2030

(Tải File đính kèm)

30/2023/QĐ-UBNDLĩnh vực khác 17-08-2023
13 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 18/7/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Bổ khuyết nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2023 trên địa bàn thành phố

(Tải File đính kèm)

28/NQ-HĐNDLĩnh vực khác 31-07-2023
14 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 18/7/2023 của Hội động nhân dân thành phố về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về " Việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố"

(Tải File đính kèm)

15/NQ-HĐNDLĩnh vực khác 28-07-2023
15 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 18/7/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVI, giai đoạn 2024-2026

(Tải File đính kèm)

29/NQ-HĐNDLĩnh vực khác 26-07-2023
123