Có 20 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo

(Tải File đính kèm)

05/CT-TTgLuật tiếp cận thông tin 24-02-2023
2 Sở GD&ĐT Hải Phòng tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến thực hiện thi hành Luật Tiếp cận thông tin trong ngành giáo dục

(Tải File đính kèm)

390/SGDĐT-VPLuật tiếp cận thông tin 17-02-2023
3 Quyết định của UBND thành phố ban hành về việc cử người phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của Ủy ban nhân dân thành phố

(Tải File đính kèm)

210/QĐ-UBNDLuật tiếp cận thông tinNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng19-01-2023
4 Sở GD&ĐT ban hành Kế hoạch Triển khai công tác đối ngoại giai đoạn 2022-2023 và các năm tiếp theo của Ngành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

08/9/2022Luật tiếp cận thông tin 12-09-2022
5 Quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026

(Tải File đính kèm)

19/QĐ-HĐNDLuật tiếp cận thông tin 09-09-2022
6 Báo cáo của UBND thành phố về Kế quả thực hiện năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

(Tải File đính kèm)

250/BC-UBNDLuật tiếp cận thông tin 08-09-2022
7 Quyết định của UBND thành phố về việc Phê duyệt Đề án Chuyển đổi nghề khai thác thủy sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2025

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

06/9/2022Luật tiếp cận thông tin 08-09-2022
8 Kế hoạch của UBND thành phố về việc thực hiện Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030" trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

163/KH-UBNDLuật tiếp cận thông tin 30-08-2022
9 Báo cáo của UBND thành phố về Tình hình thực hiện kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2022

(Tải File đính kèm)

221/BC-UBNDLuật tiếp cận thông tin 01-08-2022
10 Quyết định của UBND thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hải Phòng năm 2022

(Tải File đính kèm)

2455/QĐ-UBNDLuật tiếp cận thông tin 29-07-2022
11 Thông báo của UBND thành phố về Kết quả kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021-2026)

(Tải File đính kèm)

37/TB-UBNDLuật tiếp cận thông tin 28-07-2022
12 Quyết định của UBND thành phố về việc xếp loại công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2021

(Tải File đính kèm)

2432/QĐ-UBNDLuật tiếp cận thông tin 28-07-2022
13 Văn bản của UBND thành phố về việc thực hiện ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ về tình hình và giải pháp khắc phục thiếu hụt lao động

(Tải File đính kèm)

4521/UBND-VXLuật tiếp cận thông tin 22-07-2022
14 Kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Thực hiện công tác dân vận của chính quyền và quy chế dân chủ ở cơ sở ngành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

81/KH-SGDĐTLuật tiếp cận thông tin 21-07-2022
15 Văn bản của UBND thành phố về việc cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) của thành phố và Chỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI)

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5)

4306/UBND-KSTTHCLuật tiếp cận thông tin 08-07-2022
12