Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Giáo Dục và Đào Tạo Thành Phố Hải Phòng

Có 20 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Kế hoạch Công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

04/KH-SGDĐTCải cách hành chính 13-01-2023
2 Sở GD&ĐT ban hành Kế hoạch Công tác thông tin đối ngoại Ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023

(Tải File đính kèm)

02/KH-SGDĐTCải cách hành chính 09-01-2023
3 Sở GD&ĐT: Ban hành Văn bản về việc thực hiện các nhiệm vụ đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của thành phố

(Tải File đính kèm)

31/SGDĐT-VPCải cách hành chính 09-01-2023
4 Sở GD&ĐT: Ban hành Quyết định về việc kiện toàn cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giáo dục và Đào tạo

(Tải File đính kèm)

34/QĐ-SGDĐTCải cách hành chính 09-01-2023
5 Sở GD&ĐT: Ban hành quyết định về việc phân công các phòng Sở trực tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Sở Giáo dục và Đào tạo

(Tải File đính kèm)

33/QĐ-SGDĐTCải cách hành chính 09-01-2023
6 Hải Phòng chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực khi thực hiện thủ tục hành chính

(Tải File đính kèm)

5011/VP-NCKTGSCải cách hành chính 25-11-2022
7 Kế hoạch của Sở GD&ĐT Hải Phòng về việc Phổ biến, quán triệt Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp ngành giáo dục và đào tạo năm 2022

(Tải File đính kèm)

90/KH-SGDĐT-VPCải cách hành chính 11-08-2022
8 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng

(Tải File đính kèm)

42/2022/NĐ-CPCải cách hành chính 25-06-2022
9 Thông báo của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tạm dừng vận hành Hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến để bảo trì định kỳ

(Tải File đính kèm)

900/STTTT-CNTTCải cách hành chính 13-05-2022
10 Sở GD&ĐT: Kế hoạch Triển khai đánh giá xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo

(Tải File đính kèm)

56/KH-SGDĐTCải cách hành chính 05-05-2022
11 Sở GD&ĐT: Văn bản về việc thực hiện Quyết định số 251/QĐ-BNV ngày 29/03/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch thông in, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022

(Tải File đính kèm)

982/SGDĐT-VPCải cách hành chính 05-05-2022
12 Sở GD&ĐT: Kế hoạch Nâng cao ứng dụng Công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục hành chính của ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022

(Tải File đính kèm)

21/KH-SGDĐTCải cách hành chính 17-02-2022
13 Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành phố trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

(Tải File đính kèm)

285/SGDĐT-VPCải cách hành chính 16-02-2022
14 Sở GD&ĐT: Quyết định về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

21/QĐ-SGDĐTCải cách hành chính 11-01-2022
15 Sở GD&ĐT: Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của ngành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

333/BC-SGDĐTCải cách hành chính 15-12-2021
12