CHUYỂN ĐỔI SỐ THÚC ĐẨY CƠ HỘI HỌC TẬP, LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM, XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP CHO NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ * DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN, BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIÚP TIẾT KIỆM THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ CHO NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP * NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIX CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC, ĐẠI HỘI XV CÔNG ĐOÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG, ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023 - 2028 *

Có 27 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 UBND thành phố ban hành Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Bộ Chỉ số cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

(Tải File đính kèm)

1939/QĐ-UBNDCải cách hành chính 09-07-2023
2 Hướng dẫn sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID

(Tải File đính kèm)

1101/BCA-QLHCCải cách hành chính 21-04-2023
3 Thủ tướng ra công điện: Không được yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú 90/CĐ-TTgCải cách hành chính 01-03-2023
4 Tăng cường tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và dịch vụ Bưu chính công ích

(Tải File đính kèm)

342/SGDĐTCải cách hành chính 15-02-2023
5 Sở GD&ĐT tiếp tục nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến

(Tải File đính kèm)

316/SGDĐT-VPCải cách hành chính 11-02-2023
6 Công khai thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính của Sở Giáo dục và Đào tạo

(Tải File đính kèm)

108/SGDĐT-VPCải cách hành chính 10-02-2023
7 Kế hoạch nâng cao ứng dụng Công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục hành chính của Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2023

(Tải File đính kèm)

17/KH-SGDĐTCải cách hành chính 10-02-2023
8 Kế hoạch Công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

04/KH-SGDĐTCải cách hành chính 13-01-2023
9 Sở GD&ĐT ban hành Kế hoạch Công tác thông tin đối ngoại Ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023

(Tải File đính kèm)

02/KH-SGDĐTCải cách hành chính 09-01-2023
10 Sở GD&ĐT: Ban hành Văn bản về việc thực hiện các nhiệm vụ đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của thành phố

(Tải File đính kèm)

31/SGDĐT-VPCải cách hành chính 09-01-2023
11 Sở GD&ĐT: Ban hành Quyết định về việc kiện toàn cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giáo dục và Đào tạo

(Tải File đính kèm)

34/QĐ-SGDĐTCải cách hành chính 09-01-2023
12 Sở GD&ĐT: Ban hành quyết định về việc phân công các phòng Sở trực tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Sở Giáo dục và Đào tạo

(Tải File đính kèm)

33/QĐ-SGDĐTCải cách hành chính 09-01-2023
13 Hải Phòng chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực khi thực hiện thủ tục hành chính

(Tải File đính kèm)

5011/VP-NCKTGSCải cách hành chính 25-11-2022
14 Kế hoạch của Sở GD&ĐT Hải Phòng về việc Phổ biến, quán triệt Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp ngành giáo dục và đào tạo năm 2022

(Tải File đính kèm)

90/KH-SGDĐT-VPCải cách hành chính 11-08-2022
15 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng

(Tải File đính kèm)

42/2022/NĐ-CPCải cách hành chính 25-06-2022
12