CHUYỂN ĐỔI SỐ THÚC ĐẨY CƠ HỘI HỌC TẬP, LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM, XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP CHO NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ * DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN, BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIÚP TIẾT KIỆM THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ CHO NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP * NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIX CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC, ĐẠI HỘI XV CÔNG ĐOÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG, ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023 - 2028 *

Có 36 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 UBND thành phố ban hành Quyết định Công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

2803/QĐ-UBNDLĩnh vực khác 20-09-2023
2 UBND thành phố ban hành Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực tài chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

2653/QĐ-UBNDLĩnh vực khác 06-09-2023
3 UBND thành phố ban hành Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

2655/QĐ-UBNDLĩnh vực khác 05-09-2023
4 UBND thành phố ban hành Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

2570/QĐ-UBNDLĩnh vực khác 30-08-2023
5 UBND thành phố ban hành Quyết định về việc công bố Danh mục tên thủ tục hành chính mới thay thế trong lĩnh vực y tê trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

2569/QĐ-UBNDLĩnh vực khác 25-08-2023
6 UBND thành phố ban hành Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung lĩnh vực Đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải

(Tải File đính kèm)

2534/QĐ-UBNDLĩnh vực khác 21-08-2023
7 UBND thành phố ban hành Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung các lĩnh vực: tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, môi trường, đo đạc và bản đồ và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4)

2006/QĐ-UBNDLĩnh vực khác 17-07-2023
8 UBND thành phố ban hành Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

1958/QĐ-UBNDLĩnh vực khác 17-07-2023
9 UBND thành phố ban hành Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Công Thương trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

1984/QĐ-UBNDLĩnh vực khác 17-07-2023
10 UBND thành phố ban hành Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Công Thương trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

1984/QĐ-UBNDLĩnh vực khác 12-07-2023
11 UBND thành phố ban hành Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Bộ Chỉ số cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

(Tải File đính kèm)

1939/QĐ-UBNDLĩnh vực khác 10-07-2023
12 Quyết định của UBND thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

1490/QĐ-UBNDLĩnh vực khác 05-06-2023
13 UBND thành phố ban hành Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

1423/QĐ-UBNDLĩnh vực khác 26-05-2023
14 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

1217/QĐ-UBNDLĩnh vực khác 11-05-2023
15 UBND thành phố ban hành Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

1051/QĐ-UBNDLĩnh vực khác 24-04-2023
123