Có 96 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Quyết định về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

(Tải File đính kèm)

1488/QĐ-UBNDLĩnh vực khácNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng28-05-2024
2 Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực công thương trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

1604/QĐ-UBNDLĩnh vực khácNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng22-05-2024
3 Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

(Tải File đính kèm)

1489/QĐ-UBNDLĩnh vực khácNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng10-05-2024
4 Quyết định Công bố danh mục thủ tục được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản- In- Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và truyền thông thành phố Hải Phòng.

(Tải File đính kèm)

1431/QĐ-UBNDLĩnh vực khácNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng06-05-2024
5 Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính (chuẩn hóa) lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

(Tải File đính kèm)

1433/QĐ-UBNDLĩnh vực khácNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng06-05-2024
6 Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản, thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

1436/QĐ-UBNDLĩnh vực khácNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng06-05-2024
7 Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa và Thể thao ("Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn hóa nghệ thuật) trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

1408/QĐ-UBNDLĩnh vực khácNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng02-05-2024
8 Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

1374/QĐ-UBNDLĩnh vực khácNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng26-04-2024
9 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

(Tải File đính kèm)

1319/QĐ-UBNDLĩnh vực khácNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng22-04-2024
10 Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

1282/QĐ-UBNDLĩnh vực khácNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng19-04-2024
11 Công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Báo chí thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

1281/QĐ-UBNDLĩnh vực khácNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng19-04-2024
12 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

1266/QĐ-UBNDLĩnh vực khácNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng17-04-2024
13 công bố danh mục thủ tục hành chính (chuẩn hóa) lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

1253/QĐ-UBNDLĩnh vực khácNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng16-04-2024
14 công bố danh mục thủ tục hành chính (chuẩn hóa) lĩnh vực văn hóa và thể thao trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

1248/QĐ-UBNDLĩnh vực khácNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng15-04-2024
15 UBND thành phố Ban hành Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Di sản văn hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

1211/QĐ-UBNDLĩnh vực khácNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng13-04-2024
1234567