Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Giáo Dục và Đào Tạo Thành Phố Hải Phòng

Có 16 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 UBND thành phố ban hành Kế hoạch triển khai đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt rác phát hiện trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2022-2027

(Tải File đính kèm)

280/KH-UBNDLĩnh vực khác 13-12-2022
2 UBND thành phố ban hành Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thêm mới lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

3110/QĐ-UBNDLĩnh vực khác 26-09-2022
3 UBND thành phố ban hành Quyết định về việc công bố Danh mục và Quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thiết yếu lĩnh vực tư pháp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công thành phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4)

2945/QĐ-UBNDLĩnh vực khác 21-09-2022
4 UBND thành phố ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

2977/QĐ-UBNDLĩnh vực khác 21-09-2022
5 Quyết định của UBND thành phố về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

2977/QĐ-UBNDLĩnh vực khác 13-09-2022
6 UBND thành phố ban hành Quyết định về việc công bố Danh mục và Quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thiết yếu lĩnh vực tư pháp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công thành phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4)

2495/QĐ-UBNDLĩnh vực khác 09-09-2022
7 Quyết định của UBND thành phố về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

(Tải File đính kèm)

45/2022/QĐ-UBNDLĩnh vực khác 20-08-2022
8 Quyết định của UBND thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

2401/QĐ-UBNDLĩnh vực khác 28-07-2022
9 Quyết định của UBND thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

2195/QĐ-UBNDLĩnh vực khác 12-07-2022
10 Quyết định của UBND thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành thanh tra trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

2123/QĐ-UBNDLĩnh vực khác 01-07-2022
11 Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

1723/QĐ-UBNDLĩnh vực khác 13-06-2022
12 Quyết định của UBND thành phố về việc Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn thành phố Hải Phòng 27/2022/QĐ-UBNDLĩnh vực khác 25-05-2022
13 Quyết định của UBND thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

1431/QĐ-UBNDLĩnh vực khác 25-05-2022
14 Quyết định của UBND thành phố về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

1371/QĐ-UBNDLĩnh vực khác 16-05-2022
15 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hoá, thể thao và gia đình trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

1053/QĐ-UBNDLĩnh vực khác 07-04-2022
12