HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI (15-22/5) - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI (22/5/1946-22/5/2023) - "HÀNH ĐỘNG SỚM – CHỦ ĐỘNG TRƯỚC THIÊN TAI"

Có 36 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

227/QĐ-UBNDLĩnh vực Giáo dục và Đào tạoNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng31-01-2024
2 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

62/QĐ-UBNDLĩnh vực Giáo dục và Đào tạoNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng10-01-2024
3 UBND thành phố ban hành Quyết định về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

(Tải File đính kèm)

1182/QĐ-UBND Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 09-05-2023
4 Quyết định của UBND thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

1182/QĐ-UBNDLĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 09-05-2023
5 UBND thành phố ban hành Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

915/QĐ-UBNDLĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 11-04-2023
6 Quyết định của UBND thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

915/QĐ-UBNDLĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 10-04-2023
7 UBND thành phố ban hành Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4)

915/QĐ-UBNDLĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 10-04-2023
8 UBND thành phố ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

807/QĐ-UBNDLĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 31-03-2023
9 UBND thành phố ban hành Quyết định về việc cấp Bằng công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5), (Tải File đính kèm thứ 6), (Tải File đính kèm thứ 7), (Tải File đính kèm thứ 8)

287/QĐ-UBNDLĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 03-02-2023
10 Sở GD&ĐT ban hành Văn bản về việc rà soát các Thủ tục hành chính có liên quan đến nộp bản sao có chứng thực giấy tờ khi thực hiện giải quyết thủ tục hành chính

(Tải File đính kèm)

3824/SGDĐT-VPLĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 28-11-2022
11 Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định Phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ

(Tải File đính kèm)

1015/QĐ-TTgLĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 12-09-2022
12 Sở GD&ĐT: Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 06/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

(Tải File đính kèm)

2594/QGDĐT-VPLĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 16-08-2022
13 Văn bản của Sở GD&ĐT về việc thực hiện các quy định về công tác quản lý kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

(Tải File đính kèm)

2592/SGDĐT-VPLĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 16-08-2022
14 Quyết định Số 793/QĐ-TTg ngày 06/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

(Tải File đính kèm)

793/QĐ-TTgLĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 07-07-2022
15 UBND thành phố ban hành Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Giáo dục trung học trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

1182/QĐ-UBND Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 19-04-2022
123