Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Giáo Dục và Đào Tạo Thành Phố Hải Phòng

Có 25 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 UBND thành phố ban hành Quyết định về việc cấp Bằng công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5), (Tải File đính kèm thứ 6), (Tải File đính kèm thứ 7), (Tải File đính kèm thứ 8)

287/QĐ-UBNDLĩnh vực giáo dục và Đào tạo 03-02-2023
2 Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định Phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ

(Tải File đính kèm)

1015/QĐ-TTgLĩnh vực giáo dục và Đào tạo 12-09-2022
3 Sở GD&ĐT: Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 06/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

(Tải File đính kèm)

2594/QGDĐT-VPLĩnh vực giáo dục và Đào tạo 16-08-2022
4 Văn bản của Sở GD&ĐT về việc thực hiện các quy định về công tác quản lý kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

(Tải File đính kèm)

2592/SGDĐT-VPLĩnh vực giáo dục và Đào tạo 16-08-2022
5 Quyết định Số 793/QĐ-TTg ngày 06/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

(Tải File đính kèm)

793/QĐ-TTgLĩnh vực giáo dục và Đào tạo 07-07-2022
6 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo

(Tải File đính kèm)

09/KH-SGDĐTLĩnh vực giáo dục và Đào tạo 25-01-2022
7 Sở GD&ĐT: Công văn về việc công khai thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo

(Tải File đính kèm)

118/SGDĐT-VPLĩnh vực giáo dục và Đào tạo 18-01-2022
8 Sở GD&ĐT: Danh mục nội dung thủ tục hành chính

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4)

 Lĩnh vực giáo dục và Đào tạo 18-01-2022
9 Sở GD&ĐT: Tờ trình về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hoá; danh mục thủ tục hành chính được bãi bỏ lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

113/TTr-SGDĐTLĩnh vực giáo dục và Đào tạo 18-01-2022
10 Sở GD&ĐT: Về việc tăng cường tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và dịch vụ bưu chính công ích.

(Tải File đính kèm)

55/SGDĐTLĩnh vực giáo dục và Đào tạo 11-01-2022
11 Sở GD&ĐT: Địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị, số điện thoại đường dây nóng về thủ tục hành chính của sở giáo dục và đào tạo hải phòng

(Tải File đính kèm)

.Lĩnh vực giáo dục và Đào tạo 15-12-2021
12 Quyết định 878/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục và đào tạo

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5)

Quyết định 878/QĐ-UBNDLĩnh vực giáo dục và Đào tạo 12-07-2021
13 Quyết định số 3017/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục và đào tạo

(Tải File đính kèm)

Quyết định số 3017/QĐ-UBNDLĩnh vực giáo dục và Đào tạo 12-07-2021
14 Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021 kết quả thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ

(Tải File đính kèm)

124/BC-SGDĐT-VPLĩnh vực giáo dục và Đào tạo 15-06-2021
15 Về việc tạm dừng tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đối với giao dịch trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở GD&ĐT

(Tải File đính kèm)

138/TB-SGDĐT-VPLĩnh vực giáo dục và Đào tạo 03-06-2021
12