Có 4 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Kế hoạch Xây dựng mở rộng, duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2023

(Tải File đính kèm)

18/KH-SGDĐTISO 9001:2015 08-02-2023
2 Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ công tác triển khai áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

226/QĐ-SGDĐTISO 9001:2015 08-02-2023
3 Triển khai, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 năm 2023 của Sở GD&ĐT thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5), (Tải File đính kèm thứ 6), (Tải File đính kèm thứ 7)

ISO 2023ISO 9001:2015 01-01-2023
4 Triển khai, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 năm 2022 của Sở GD&ĐT thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5), (Tải File đính kèm thứ 6), (Tải File đính kèm thứ 7)

ISO 2022ISO 9001:2015 01-01-2022