CHUYỂN ĐỔI SỐ THÚC ĐẨY CƠ HỘI HỌC TẬP, LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM, XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP CHO NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ * DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN, BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIÚP TIẾT KIỆM THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ CHO NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP * NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIX CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC, ĐẠI HỘI XV CÔNG ĐOÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG, ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023 - 2028 *

Có 85 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 UBND thành phố ban hành Quyết định Kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thành phố

(Tải File đính kèm)

2800/QĐ-UBNDUBND thành phố 18-09-2023
2 UBND thành phố ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 13/9/2023 về việc tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

(Tải File đính kèm)

12/CT-UBNDUBND thành phố 13-09-2023
3 UBND thành phố ban hành Quyết định về việc kiện toàn Phòng Quản lý kho lưu trữ chuyên dụng thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ để thành lập Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

2698/QĐ-UBNDUBND thành phố 08-09-2023
4 UBND thành phố ban hành Quyết định về việc kiện toàn Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Hải Phòng lần thứ tư, năm 2022 - 2023

(Tải File đính kèm)

2624/QĐ-UBNDUBND thành phố 07-09-2023
5 UBND thành phố ban hành Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh; phòng chống bệnh lao thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

2611/QĐ-UBNDUBND thành phố 01-09-2023
6 UBND thành phố ban hành Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố

(Tải File đính kèm)

2610/QĐ-UBNDUBND thành phố 01-09-2023
7 UBND thành phố ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 1623/QĐ-TTg ngày 27/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050" trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

(Tải File đính kèm)

221/KH-UBNDUBND thành phố 24-08-2023
8 UBND thành phố ban hành Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo chỉnh trang, ngầm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

2524/QĐ-UBNDUBND thành phố 21-08-2023
9 UBND-MTTQ-Hội Chữ Thập đỏ thành phố ban hành Quy chế Phối hợp thực hiện công tác vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

2511/QCPH-UBND-MTTQ-HCTĐUBND thành phố 18-08-2023
10 UBND thành phố ban hành Quyết định về việc phê duyệt Phương án kịch bản khung cung ứng điện trên địa bàn thành phố khi hệ thống nguồn thiếu điện

(Tải File đính kèm)

2251/QĐ-UBNDUBND thành phố 05-08-2023
11 UBND thành phố Chỉ đạo tổng kiểm soát xe ôtô kinh doanh vận tải hành khách và vận tải hàng hóa bằng xe container

(Tải File đính kèm)

4520/VP-GTUBND thành phố 05-08-2023
12 UBND thành phố ban hành Văn bản về việc chấn chỉnh việc chuẩn bị nội dung và thành phần tham gia các cuộc họp của UBND thành phố

(Tải File đính kèm)

1607/UBND-KSTTHCUBND thành phố 08-07-2023
13 UBND thành phố ban hành Quyết định về việc phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Kênh Dương

(Tải File đính kèm)

1768/QĐ-UBNDUBND thành phố 07-07-2023
14 Quyết định của UBND thành phố ban hành Danh sách các cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực hoạt động chính của hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

1814/QĐ-UBNDUBND thành phố 05-07-2023
15 UBND thành phố ban hành Kế hoạch Triển khai Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đên năm 2025, định hướng đến năm 2030

(Tải File đính kèm)

144/KH-UBNDUBND thành phố 17-06-2023
123456