Thứ hai, 26/7/2021, 13:59
Lượt đọc: 542

Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2021

Phổ điểm thi tốt nghiệp môn Toán 2021

Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2021
Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2021

Phổ điểm thi tốt nghiệp môn Ngữ văn

Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2021
Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2021

Phổ điểm thi tốt nghiệp môn Lý

Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2021
Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2021

Phổ điểm thi tốt nghiệp môn Hoá

Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2021
Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2021

Phổ điểm thi tốt nghiệp môn Sinh

Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2021
Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2021

Phổ điểm thi tốt nghiệp môn Lịch sử

Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2021
Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2021

Phổ điểm thi tốt nghiệp môn Địa lý

Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2021
 

Phổ điểm thi tốt nghiệp môn Giáo dục Công dân

Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2021
Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2021

Phổ điểm thi tốt nghiệp môn tiếng Anh

Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2021
Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2021

Tác giả: Đinh Đình Duy
Nguồn tin: Ngành GD&ĐT TP Hải Phòng

Tin cùng chuyên mục

17