Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Giáo Dục và Đào Tạo Thành Phố Hải Phòng

Có 9 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Quyết định số 1114/QĐ-SGDĐT-VP ngày 06/9/2019 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo ISO và Tổ công tác triển khai áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO:2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

1114-QD-SGDDT-VPNăm 2019 11-09-2019
2 Quyết định số 686/QĐ-SGSĐT ngày 19/7/2019 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo ISO và Tổ công tác triển khai áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo 686-QD-SGDDT-VPNăm 2019 23-07-2019
3 Quyết định số 210/QĐ-SGDĐT-VP ngày 28/3/2019 về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia năm 2019

(Tải File đính kèm)

210/QĐ-SGDĐT-VPNăm 2019 28-03-2019
4 Quyết định số 1087-SGDĐT ngày 29/12/2017 về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015

(Tải File đính kèm)

1087-SGDĐTNăm 2019 29-12-2017
5 Hội nghị triển khai dự án xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động cơ quan Sở GD&ĐT  Năm 2019 27-11-2017
6 Báo cáo số 219/BC-SGDĐT ngày 22/11/2017 báo cáo tình hình áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008

(Tải File đính kèm)

219/BC-SGDĐTNăm 2019 22-11-2017
7 Kế hoạch số 1747/KH-SGDĐT-VP ngày 30/12/2016 của Sở GD&ĐT về việc áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan Sở GD&ĐT năm 2017

(Tải File đính kèm)

1747/KH-SGDĐT-VPNăm 2019 30-12-2016
8 BẢN CÔNG BỐ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TẠI SỞ GD&ĐT PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 (kèm theo Quyết định 926/QĐ-SGD-VP ngày 29 tháng 7 năm 2016)

(Tải File đính kèm)

926/QĐ-SGDĐT-VPNăm 2019 09-07-2016
9 Quyết định về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (ban hành lần 2)

(Tải File đính kèm)

709/QĐ-SGDĐT-VPNăm 2019 17-08-2015