MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI - MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024

Có 6 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 UBND thành phố ban hành Quyết định về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

(Tải File đính kèm)

1182/QĐ-UBND Bộ thủ tục hành chính 09-05-2023
2 UBND thành phố ban hành Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4)

915/QĐ-UBNDBộ thủ tục hành chính 10-04-2023
3 UBND thành phố ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

807/QĐ-UBNDBộ thủ tục hành chính 31-03-2023
4 Sở GD&ĐT ban hành Văn bản về việc rà soát các Thủ tục hành chính có liên quan đến nộp bản sao có chứng thực giấy tờ khi thực hiện giải quyết thủ tục hành chính

(Tải File đính kèm)

3824/SGDĐT-VPBộ thủ tục hành chính 28-11-2022
5 UBND thành phố ban hành Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Giáo dục trung học trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

1182/QĐ-UBND Bộ thủ tục hành chính 19-04-2022
6 UBND thành phố ban hành Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa; danh mục thủ tục hành chính được bãi bỏ lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5)

43/QĐ-UBNDBộ thủ tục hành chính 01-01-2022