HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI (15-22/5) - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI (22/5/1946-22/5/2023) - "HÀNH ĐỘNG SỚM – CHỦ ĐỘNG TRƯỚC THIÊN TAI"

Thống kê kiến nghị phản ánh

  • Tổng số kiến nghị: 0
  • Tổng số câu trả lời kiến nghị: 29
  • Tổng số câu đã trả lời: 29