NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG CƠ QUAN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2024
Cập nhật : 16:43 Thứ sáu, 28/7/2023
Lượt đọc: 2233

Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 18/7/2023 của Hội động nhân dân thành phố về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về " Việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố"

Số/Ký hiệu: 15/NQ-HĐNDNgày ban hành: 18/7/2023
Ngày hiệu lực: 18/7/2023

Tin cùng chuyên mục