Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Giáo Dục và Đào Tạo Thành Phố Hải Phòng

Có 41 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Khắc Nam tại Hội nghị triển khai công tác tổ chức kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 và tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 thành phố Hải phòng

(Tải File đính kèm)

265/TB-UBNDVăn bản chỉ đạo 22-06-2022
2 Chỉ thị của UBND thành phố về việc tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 và Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

08/CT-UBNDVăn bản chỉ đạo 09-06-2022
3 Quyết định của UBND thành phố về việc thành lập Ban Chỉ đạo hè thành phố Hải phòng năm 2022

(Tải File đính kèm)

1541/QĐ-UBNDVăn bản chỉ đạo 31-05-2022
4 Văn bản của Sở Du lịch về việc phụ vụ Kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 và Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

526/SDL-QLCSLT-DVDLVăn bản chỉ đạo 30-05-2022
5 Hướng dẫn của Sở Y tế về việc hướng dẫn, phòng chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh

(Tải File đính kèm)

1629/SYT-TTKSBTVăn bản chỉ đạo 08-04-2022
6 UBND thành phố Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 03 và quý I, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm quý II năm 2022

(Tải File đính kèm)

71/BC-UBNDVăn bản chỉ đạo 30-03-2022
7 Văn bản của UBND thành phố về việc điều chỉnh phương án phòng chống dịch đáp ứng thu dung điều trị "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trên địa bàn thành phố

(Tải File đính kèm)

2070/UBND-VXVăn bản chỉ đạo 30-03-2022
8 Quyết định về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

823/QĐ-UBNDVăn bản chỉ đạo 21-03-2022
9 Kế hoạch Triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2022

(Tải File đính kèm)

68/KH-UBNDVăn bản chỉ đạo 21-03-2022
10 Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2022-2023

(Tải File đính kèm)

01/CTr-UBNDVăn bản chỉ đạo 14-03-2022
11 Kế hoạch thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tường Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

58/KH-UBNDVăn bản chỉ đạo 14-03-2022
12 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Uỷ ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam

(Tải File đính kèm)

282/QĐ-TTgVăn bản chỉ đạo 10-03-2022
13 Quyết định của UBND thành phố về việc ban hành tập đơn giá sản xuất và duy trì cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

705/QĐ-UBNDVăn bản chỉ đạo 10-03-2022
14 Quyết định của UBND thành phố về việc ban hành định mức dự toán sản xuất và duy trì cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

704/QĐ-UBNDVăn bản chỉ đạo 10-03-2022
15 Quyết định của UBND thành phố về việc ban hành đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

709/QĐ-UBNDVăn bản chỉ đạo 10-03-2022
123