Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Giáo Dục và Đào Tạo Thành Phố Hải Phòng

Có 52 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 UBND thành phố ban hành Báo cáo Tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2021/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

(Tải File đính kèm)

303/BC-UBNDVăn bản chỉ đạo 31-10-2022
2 Thành Ủy Hải Phòng Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, giai đoạn 2019 - 2022

(Tải File đính kèm)

261-BC/TUVăn bản chỉ đạo 31-10-2022
3 Báo cáo của Thành ủy Hải Phòng về Kết quả thực hiện các nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm

(Tải File đính kèm)

263-BC-TUVăn bản chỉ đạo 31-10-2022
4 Chương trình Hợp tác truyền thông giữa Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng và Đài Truyền hình Việt Ban giai đoạn 2022-2025

(Tải File đính kèm)

07/CTr-UBND-THVNVăn bản chỉ đạo 24-10-2022
5 UBND thành phố ban hành Kế hoạch Gắn mã QR lên biển tên đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

244/KH-UBNDVăn bản chỉ đạo 24-10-2022
6 UBND thành phố ban hành Quyết định về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa, mảng xanh công cộng đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2464/2015/QĐ-UBND ngày 02/11/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

60/2022/QĐ-UBNDVăn bản chỉ đạo 24-10-2022
7 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư Quy định về kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm

(Tải File đính kèm)

 Văn bản chỉ đạo 10-10-2022
8 Quyết định của UBND thành phố về việc Ban hành quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

38/2022/QĐ-UBNDVăn bản chỉ đạo 20-07-2022
9 Quyết định của UBND thành phố Ban hành tiêu chí Thôn an toàn về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

2137/QĐ-UBNDVăn bản chỉ đạo 08-07-2022
10 Công văn của UBND thành phố về việc phòng ngừa, ngăn chặn sử dụng thiết bị công nghệ cao phụ vụ gian lần thi cử

(Tải File đính kèm)

1629/VP-VXVăn bản chỉ đạo 06-07-2022
11 Quyết định của Ban chỉ đạo về nhân quyền UBND thành phố về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về nhân quyền thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

59/QĐ-BCĐVăn bản chỉ đạo 04-07-2022
12 Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Khắc Nam tại Hội nghị triển khai công tác tổ chức kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 và tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 thành phố Hải phòng

(Tải File đính kèm)

265/TB-UBNDVăn bản chỉ đạo 22-06-2022
13 Chỉ thị của UBND thành phố về việc tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 và Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

08/CT-UBNDVăn bản chỉ đạo 09-06-2022
14 Quyết định của UBND thành phố về việc thành lập Ban Chỉ đạo hè thành phố Hải phòng năm 2022

(Tải File đính kèm)

1541/QĐ-UBNDVăn bản chỉ đạo 31-05-2022
15 Văn bản của Sở Du lịch về việc phụ vụ Kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 và Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

526/SDL-QLCSLT-DVDLVăn bản chỉ đạo 30-05-2022
1234