CHÚC CÁC EM THÍ SINH BÌNH TĨNH, TỰ TIN, ĐẠT KẾT QUẢ CAO TRONG KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024 THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Có 63 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 UBND thành phố ban hành Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

1416/QĐ-UBNDUBND thành phố 26-05-2023
2 Sở Tài nguyên và Môi trường công khai và cung cấp kết quả thống kê đất đai năm 2021

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

2458/STN&MT-VPĐKĐĐUBND thành phố 25-05-2023
3 Giải thể trường Trung học phổ thông Trần Nhân Tông (quận Dương Kinh)

(Tải File đính kèm)

1336/QĐ-UBNDUBND thành phố 22-05-2023
4 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án đầu tư có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; danh mục các dự án đầu tư phải thu hồi đất; mức vốn ngân sách nhà nước dự kiến cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố năm 2023

(Tải File đính kèm)

11/NQ-HĐNDUBND thành phố 09-05-2023
5 UBND thành phố ban hành Kế hoạch Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng Đề án thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên

(Tải File đính kèm)

124UBND thành phố 18-04-2023
6 UBND thành phố ban hành Kế hoạch Phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023)

(Tải File đính kèm)

105/KH-UBNDUBND thành phố 31-03-2023
7 UBND thành phố ban hành Kế hoạch hành động Thực hiện Kế luận số 213-KL/TU ngày 14/11/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển kinh tế thủy sản, xây dựng Hải Phòng trở thành Trung tâm nghề cá lớn của cả nước gắn với ngư trường Vịnh Bắc Bộ

(Tải File đính kèm)

99/KH-UBNDUBND thành phố 31-03-2023
8 UBND thành phố ban hành Chương trình hành động giai đoạn 2023-2026 triển khai Kế hoạch số 217-KH/TU ngày 16/1/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy và Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 20/02/2023 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động giai đoạn 2022-2026 thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030

(Tải File đính kèm)

01/CTr-UBNDUBND thành phố 29-03-2023
9 UBND thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-CP ngày 08/02/2023 của Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

(Tải File đính kèm)

60/KH-UBNDUBND thành phố 25-03-2023
10 Kế hoạch Thực hiện Đề án "Thúc đẩy Doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nưới ngoài đến năm 2030" trên địa bàn thành phố

(Tải File đính kèm)

89/KH-UBNDUBND thành phố 17-03-2023
11 Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn về kiến trúc thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

516/QĐ-UBNDUBND thành phố 03-03-2023
12 Quyết định của UBND thành phố ban hành Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí thành phố Hải Phòng giai đoạn 2023-2025

(Tải File đính kèm)

4715/QĐ-UBNDUBND thành phố 28-02-2023
13 UBND thành phố ban hành Chỉ thị về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về Thủy lợi trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

03/CT-UBNDUBND thành phố 24-02-2023
14 UBND thành phố ban hành Quyết định Phê duyệt Đề án xác định vùng canh tác hữu cơ trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

(Tải File đính kèm)

502/QĐ-UBNDUBND thành phố 23-02-2023
15 UBND ban hành Kế hoạch hành động thực hiện chủ đề năm 2023 của thành phố về "Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số"

(Tải File đính kèm)

40/KH-UBNDUBND thành phố 15-02-2023
12345