Cập nhật : 17:22 Thứ tư, 29/3/2023
Lượt đọc: 1232

UBND thành phố ban hành Chương trình hành động giai đoạn 2023-2026 triển khai Kế hoạch số 217-KH/TU ngày 16/1/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy và Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 20/02/2023 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động giai đoạn 2022-2026 thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030

Số/Ký hiệu: 01/CTr-UBNDNgày ban hành: 27/3/2023
Ngày hiệu lực: 27/3/2023

Tin cùng chuyên mục