Cập nhật : 16:18 Thứ hai, 25/9/2023
Lượt đọc: 4787

Triển khai thực hiện Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 22/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xây dựng và quản lý khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư" trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Số/Ký hiệu: 251/KH-UBNDNgày ban hành: 25/9/2023
Ngày hiệu lực: 25/9/2023

Tin cùng chuyên mục