NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG CƠ QUAN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2024
Cập nhật : 23:2 Thứ năm, 9/11/2023
Lượt đọc: 2450

UBND thành phố ban hành Quyết đinh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Số/Ký hiệu: 3726/QÐ-UBNDNgày ban hành: 9/11/2023
Ngày hiệu lực: 9/11/2023