NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG CƠ QUAN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2024
Cập nhật : 15:18 Thứ hai, 15/1/2024
Lượt đọc: 706

Quyết định Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 13/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI về phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2030

Số/Ký hiệu: 117/QĐ-UBNDNgày ban hành: 15/1/2024
Ngày hiệu lực: 15/1/2024