MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI - MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024

Có 529 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo

(Tải File đính kèm)

95/2023/NĐ-CPLĩnh vực khácNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng06-02-2024
2 Tăng cường thực hiện các nhiệm vụ trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

(Tải File đính kèm)

390/SGDĐT-VPSở GD&ĐTNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng06-02-2024
3 UBND thành phố ban hành Quyết định về việc cho phép thành lập Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Alpha Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

348/QĐ-UBNDCác tổ chức tư vấn du họcNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng02-02-2024
4 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

227/QĐ-UBNDLĩnh vực Giáo dục và Đào tạoNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng31-01-2024
5 Quyết định UBND thành phố về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

(Tải File đính kèm)

63/QĐ-UBNDLĩnh vực khácNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng18-01-2024
6 Quyết định của UBND thành phố về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

(Tải File đính kèm)

41611/QĐ-UBND Lĩnh vực khácNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng16-01-2024
7 Quyết định Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 13/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI về phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2030

(Tải File đính kèm)

117/QĐ-UBNDCác tổ chức tư vấn du họcNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng15-01-2024
8 Quyết định của UBND thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hợp tác quốc tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

4729/QĐ-UBNDLĩnh vực khácNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng12-01-2024
9 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

62/QĐ-UBNDLĩnh vực Giáo dục và Đào tạoNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng10-01-2024
10 Quyết định của UBND thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực y tế dự phòng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

4601/QĐ-UBNDLĩnh vực khácNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng27-12-2023
11 Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch số 291/KH-UBND ngày 22/12/2020 của UBND thành phố về phát triển thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025

(Tải File đính kèm)

737/BC-STCUBND thành phốNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng22-12-2023
12 Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2024

(Tải File đính kèm)

36/NQ-HĐNDLĩnh vực khácNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng19-12-2023
13 Quyết định số 4194/QĐ-UBND ngày 05/12/2023 của UBND thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

4194/QĐ-UBNDLĩnh vực khácNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng18-12-2023
14 UBND thành phố ban hành Quyết định Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Trẻ em thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở lao động- Thương binh và Xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

4213/QĐ-UBNDLĩnh vực khácNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng18-12-2023
15 Nghị quyết 09/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

09/2023/NQ-HĐNDLĩnh vực Giáo dục và Đào tạoNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng18-12-2023
12345678910...>>