Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Giáo Dục và Đào Tạo Thành Phố Hải Phòng

Có 264 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Báo cáo của UBND thành phố về Kết quả thực hiện Quyết định số 1439/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án triển khai "Tuyên bố ASEAN về vao trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025"

(Tải File đính kèm)

372?BC-UBNDHệ thống văn bản 02-12-2022
2 UBND thành phố ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

68/2022/QĐ-UBNDĐiều hành-Chỉ đạo 28-11-2022
3 UBND thành phố ban hành Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thái khí các-bon và khí mê-tan của ngành giao thông vân tải

(Tải File đính kèm)

3962/QĐ-UBNDĐiều hành-Chỉ đạo 28-11-2022
4 Hải Phòng chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực khi thực hiện thủ tục hành chính

(Tải File đính kèm)

5011/VP-NCKTGSCải cách hành chính 25-11-2022
5 UBND thành phố ban hành Quyết định về việc bổ sung danh sách tên đặt tại Đề án Ngân hàng tên đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

3808/QĐ-UBNDĐiều hành-Chỉ đạo 22-11-2022
6 UBND thành phố ban hành Quyết định Phê duyệt Đề án nuôi trồng thủy sản lồng bè trên vịnh thuộc quần đảo Cát Bà

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

3876/QĐ-UBNDĐiều hành-Chỉ đạo 21-11-2022
7 UBND thành phố ban hành Đề án Quy định khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

13/DA-UBNDChiến lược, quy hoạch, kế hoạch 19-11-2022
8 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định Phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa Công ty TNHH British Council (Việt Nam), Công ty TNHH Công nghệ giáo dục Đông A, Công ty cổ phần Phát triển giáo dục và đào tạo ODIN, Công ty TNHH University Access Centre Việt Nam và Hội đồng Anh (Vương quốc Anh)

(Tải File đính kèm)

3773/QĐ-BGDĐTĐiều hành-Chỉ đạo 18-11-2022
9 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành thông tư Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động tại các tiểu dự án và nội dung thành phần thuộc 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai ddianj 2021-2025

(Tải File đính kèm)

17/2022/TT-BLĐTBXHHệ thống văn bản 31-10-2022
10 UBND thành phố ban hành Báo cáo Tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2021/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

(Tải File đính kèm)

303/BC-UBNDVăn bản chỉ đạo 31-10-2022
11 Thành Ủy Hải Phòng Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, giai đoạn 2019 - 2022

(Tải File đính kèm)

261-BC/TUVăn bản chỉ đạo 31-10-2022
12 Báo cáo của Thành ủy Hải Phòng về Kết quả thực hiện các nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm

(Tải File đính kèm)

263-BC-TUVăn bản chỉ đạo 31-10-2022
13 Kết luận của Hội nghị Thành ủy lần thứ 9, khóa XVI

(Tải File đính kèm)

208-KL/TUĐiều hành-Chỉ đạo 31-10-2022
14 UBND thành phố ban hành Quyết định về việc ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Nhà nông thành phố Hải Phòng lần thứ tư, năm 2022-2023

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

3578/QĐ-UBNDHệ thống văn bản 28-10-2022
15 UBND thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố về việc xin ý kiến về việc Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5), (Tải File đính kèm thứ 6), (Tải File đính kèm thứ 7)

204/TTr-UBNDHệ thống văn bản 26-10-2022
12345678910...>>