Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Giáo Dục và Đào Tạo Thành Phố Hải Phòng

Có 9 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Quyết định về việc phân công các phòng, đơn vị cơ quan phụ trách giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo

(Tải File đính kèm)

696/SGDĐTNăm 2022 24-06-2022
2 Sở GD&ĐT: Quyết định của UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Giáo dục trung học trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

1182/QĐ-UBNDNăm 2022 21-04-2022
3 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hoá; danh mục thủ tục hành chính được bãi bỏ lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

43/QĐ-UBNDNăm 2022 18-01-2022
4 Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo

(Tải File đính kèm)

Kèm theo 43/QĐ-UBNDNăm 2022 18-01-2022
5 Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Xã

(Tải File đính kèm)

kèm theo 43/QĐ-UBNDNăm 2022 18-01-2022
6 Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố

(Tải File đính kèm)

kèm theo 43/QĐ-UBNDNăm 2022 18-01-2022
7 Nội dung tủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Huyện

(Tải File đính kèm)

Kèm theo 43/QĐ-UBNDNăm 2022 18-01-2022
8 Công văn công khai thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

(Tải File đính kèm)

118/SGDĐT-VPNăm 2022 18-01-2022
9 Tờ trình về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa; danh mục thủ tục hành chính được bãi bỏ lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

113/TTr-SGDĐTNăm 2022 10-12-2021