Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Giáo Dục và Đào Tạo Thành Phố Hải Phòng

Có 7 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Quyết định Về việc công bố lĩnh vực áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

(Tải File đính kèm)

798/QĐ-SGDĐTNăm 2022 30-06-2022
2 Quyết định Về việc ban hành, áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

803/QĐ-SGDDTNăm 2022 30-06-2022
3 Quyết định Thành lập Tổ đánh giá nội bộ ISO 9001:2015 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

604/QĐ-SGDĐTNăm 2022 21-06-2022
4 Kế hoạch Đánh giá nội bộ, khắc phục những điểm không phù hợp Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng năm 2022

(Tải File đính kèm)

70/KH-SGDĐTNăm 2022 16-06-2022
5 V/v thực hiện rà soát, chuyển đổi, xây dựng, mở rộng các quy trình áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

(Tải File đính kèm)

715/SGDĐT-VPNăm 2022 06-04-2022
6 Kế hoạch xây dựng mở rộng, duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022

(Tải File đính kèm)

45/KH-SGDĐTNăm 2022 06-04-2022
7 Quyết định Kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ công tác triển khai áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

109/QĐ-SGDĐTNăm 2022 28-02-2022