Cập nhật : 13:45 Thứ năm, 28/3/2024
Lượt đọc: 378

UBND thành phố ban hành Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Số/Ký hiệu: 870/QĐ-UBNDNgày ban hành: 26/3/2024
Ngày hiệu lực: 26/3/2024

Tin cùng chuyên mục