Cập nhật : 17:0 Thứ hai, 25/3/2024
Lượt đọc: 418

UBND thành phố ban hành Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp, kiểm lâm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Số/Ký hiệu: 683/QĐ-UBNDNgày ban hành: 14/3/2024
Ngày hiệu lực: 14/3/2024

Tin cùng chuyên mục