NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG CƠ QUAN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2024
Cập nhật : 20:31 Thứ ba, 5/9/2023
Lượt đọc: 404

UBND thành phố ban hành Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Số/Ký hiệu: 2655/QĐ-UBNDNgày ban hành: 5/9/2023
Ngày hiệu lực: 5/9/2023

Tin cùng chuyên mục