NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG CƠ QUAN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2024
Cập nhật : 15:28 Thứ hai, 17/7/2023
Lượt đọc: 1742

UBND thành phố ban hành Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung các lĩnh vực: tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, môi trường, đo đạc và bản đồ và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Số/Ký hiệu: 2006/QĐ-UBNDNgày ban hành: 13/7/2023
Ngày hiệu lực: 13/7/2023

Tin cùng chuyên mục