CHUYỂN ĐỔI SỐ THÚC ĐẨY CƠ HỘI HỌC TẬP, LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM, XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP CHO NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ * DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN, BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIÚP TIẾT KIỆM THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ CHO NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP * NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIX CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC, ĐẠI HỘI XV CÔNG ĐOÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG, ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023 - 2028 *
Cập nhật : 8:30 Thứ sáu, 7/4/2023
Lượt đọc: 1329

UBND thành phố ban hành Quyết định Công bố sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nhà ở, lĩnh vực Xây dựng và lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy, các trường thông tin liên quan đến nơi cư trú trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Số/Ký hiệu:895/QĐ-UBNDNgày ban hành:6/4/2023
Ngày hiệu lực:6/4/2023

Tin cùng chuyên mục

152