Cập nhật : 18:27 Thứ ba, 28/3/2023
Lượt đọc: 1771

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Số/Ký hiệu: 06/2023/TT-BGDĐTNgày ban hành: 24/3/2023
Ngày hiệu lực: 24/3/2023

Tin cùng chuyên mục