CHUYỂN ĐỔI SỐ THÚC ĐẨY CƠ HỘI HỌC TẬP, LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM, XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP CHO NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ * DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN, BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIÚP TIẾT KIỆM THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ CHO NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP * NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIX CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC, ĐẠI HỘI XV CÔNG ĐOÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG, ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023 - 2028 *
Cập nhật : 18:29 Thứ hai, 19/6/2023
Lượt đọc: 2756

Bộ GD&ĐT bãi bỏ một số thông tư trong lĩnh vực giáo dục

Số/Ký hiệu: 12/2023/TT-BGDĐTNgày ban hành: 15/6/2023
Ngày hiệu lực: 31/7/2023
File đính kèm:
Nội dung:

Từ ngày 31/7/2023, bãi bỏ Thông tư số 10/2014/TT-BGDĐT ngày 11/4/2014 ban hành Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài. Ảnh minh họa/internet.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đã ký ban hành Thông tư số: 12/2023/TT-BGDĐT “Bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành trong lĩnh vực giáo dục.

Theo nội dung Thông tư trên, một số Thông tư sẽ bãi bỏ toàn bộ. Cụ thể:

Thông tư số 28/2014/TT-BGDĐT ngày 26/8/2014 quy định về việc bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục.

Thông tư số 10/2014/TT-BGDĐT ngày 11/4/2014 ban hành Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài.

Thông tư số 34/2017/TT-BGDĐT ngày 25/12/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài ban hành kèm theo Thông Thông tư số 10/2014/TT-BGDĐT ngày 11/4/2014 của Bộ GD&ĐT.

Tin cùng chuyên mục

152